Marketing Haagse Binnenstad

Organisatie

MHB is een publiek private organisatie die zich inzet voor de promotie en verlevendiging van de Haagse binnenstad door middel van het (mede)organiseren van aansprekende activiteiten en events en het actief promoten van de talloze USP’s die onze binnenstad biedt. Dit doen wij samen met onze partners, gemeente Den Haag en andere stakeholders.

MHB is tevens een platform waar ondernemers en stakeholders uit de binnenstad elkaar ontmoeten, inspireren en versterken, maar ook een kenniscentrum waar publieke en private organisaties hun plannen kunnen toetsen of uitrollen.

Door o.a. marcom activiteiten, productontwikkeling, het regisseren van lokale en regionale promotie middels aankleding en evenementen en het stimuleren van samenwerking leveren wij een bijdrage aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad.

Team

Team MHB bestaat momenteel uit;

Text

Partners

MHB is er voor de binnenstad. Deze ‘branden’ wij, maken wij aantrekkelijker, beter vindbaar. Niet alleen middels communicatie, maar ook door ervoor te zorgen dat alle tandwielen ín de binnenstad goed draaien en wij verbanden creëren die ertoe doen.

De volgende private partners ondersteunen MHB in 2023:

Daarnaast voert MHB opdrachten en projecten uit voor o.a.;
– Projectgroep rondom de renovatie van het Binnenhof
Bureau Binnenstad
– Binnenstad in Bedrijf

Ons doel voor onze private partners is om hen op tal van gebieden, waaronder kennisvergaring, netwerken, op-maat evenementenorganisatie, marketing, en gebiedsondersteuning te ontzorgen. Dit doen wij met een dienstbare, doch kritische instelling. ‘Op-maat’ ontzorgen doen wij middels heldere en open communicatie met onze partners en één-op-één gesprekken. Op deze manier weten wij precies wat er in welk gebied speelt en stemmen wij onze acties en activiteiten precies af op de betreffende doelgroep van het gebied.

De gemeente Den Haag is de publieke samenwerkingspartner van MHB. Om het ondernemers- én toerismeklimaat in de binnenstad van Den Haag te stimuleren vraagt Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) MHB jaarlijks om de uitvoer van diverse activiteiten ter stimulering van het toerisme. Het doel van deze activiteiten is meer bezoekers naar de stad trekken, de verblijfsduur te verlengen en herhaalbezoek te stimuleren. Met hierbij specifiek voor de binnenstad: meer reuring creëren en het hoogwaardige aanbod met koninklijke allure nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Hierbij staan de volgende thema’s centraal; Stad aan zee, Koninklijke stad en internationale stad van vrede en recht

Samenwerkingsverbanden en adviseurs:

 • DB Activiteiten / Crowd management Architects – partner op gebied van productionele zaken
 • Haags Retail Punt & Smart Shopping Den Haag – partner op gebied van professionalisering van bestaande en nog niet bestaande BIZZen
 • BIZ Eigenaren Spuistraat – deze combinatie van gebruikers en eigenaren zorgt voor meer diversiteit in de activiteiten
 • BOF – Federatie van èn voor ondernemersverenigingen / BIZZEN in de Haagse binnenstad
 • ROC Mondriaan – samenwerkingspartner rondom de inzet van diverse gastvrijheidsacties (hospitality & toerisme), fashion (ShoppingNight, school voor mode) en stages in de binnenstad
 • Politie Den Haag & wijkagenten – weten wat er op straat speelt, adviseren en ondersteunen op gebied van veiligheid
 • NS stations Hollands Spoor en Den Haag Centraal – samenwerking op gebied van gemeentelijke campagnes, de stations zijn de aanvoerlocaties van bezoekers voor de binnenstad
 • Haagse Hogeschool – partner als stageverlener
 • De Ambassade van Den Haag – partner op gebied van gastvrijheid en hospitality
 • En talloze organisatoren van Haagse events zoals Festival de Betovering, DB Evenementen (Royal Christmas Fair, Intocht Sinterklaas, Vlaggetjesdag), Proost (Life I Live, Uitfestival & Embassy festival), Lustr (programmering Den Haag CS, Winternachten, TongTong Fair, The Hague Highlights), Donkergroen (Museumnacht), Masterly the Hague, Ducros (Parkpop), Golazo (Peace Night Run, KLM Urban Trail en City Pier City), Jazz Enroute e.v.a.

‘Winkelen is beleven geworden. MHB is daarom een geschenk voor de ondernemers in BIZ City Center. Dit omdat MHB inmiddels bewezen heeft op een creatieve manier hoogwaardige evenementen te kunnen organiseren, met daarbij de nodige en juiste promotie. Evenementen die BIZ City Center niet zelf had kunnen, of kan, organiseren.’ - Peter Streng, voormalig voorzitter BIZ City Center

Communicatie, verbinding en beleving

Met onze organisatie streven wij de volgende algemene doelstellingen na;

Het genereren van herhaalbezoek, het verlengen van de verblijfsduur, het vergroten van de bestedingen, het verhogen van de waardering en een grotere naamsbekendheid voor de Haagse binnenstad waarbij het onderscheidende karakter wordt getoond.

In 2023 draagt MHB bij aan een sfeervollere, gastvrije en unieke binnenstad middels de speerpunten die zijn opgenomen in het positioneringsdocument dat is opgesteld door de marketingwerkgroep binnen Binnenstad in Bedrijf.

Ontstaan

In 2006 is de Stichting Marketing Haagse Binnenstad (nu Marketing Haagse Binnenstad) opgericht op initiatief van zes belanghebbende private partijen uit de Binnenstad Den Haag en de Gemeente Den Haag. In 2022 is Marketing Haagse Binnenstad een efficiënte organisatie waarin vrijwel de gehele binnenstad verenigd is met 10 actieve private partners en 3 aspirant partners. ‘Marketing Haagse Binnenstad is de organisatie waar lokale en regionale marketing, communicatie en event-organisatie samenkomen en zorgen voor op maat gemaakte activiteiten ten behoeve van de Binnenstad Den Haag en haar partners. Een organisatie, die het afgelopen decennium haar meerwaarde heeft bewezen als sterk platform waar ondernemers en stakeholders in de Binnenstad elkaar ontmoeten, inspireren en versterken, maar ook als kenniscentrum waar publieke en private organisaties hun plannen kunnen toetsen of uitrollen.’ – Edwin Wilkens, Voorzitter.

Marketing Haagse Binnenstad is publiek-privaat in grondslag, samenwerkingsgericht in organisatievorm en statutair belegd.

Marketing Haagse Binnenstad

Informeert: de lokale, regionale consument middels haar eigen (social)kanalen en via denhaag.com. Produceert & organiseert: – ShoppingNight Den Haag – Have a Royal Winter – Activiteiten en aankleding rondom themajaren (Mondriaan, Feest aan Zee, Rembrandt) – De Betovering op straat(theater) – Activiteiten rondom Koningsdag – Zoekt locaties voor de Urban Trail – Stelt relevante Shoppingroutes samen (koninklijk, hip, stijlvol, art & design, ambachtelijk, culinaire, biologisch & fair trade, mannen) – FAM (familiarize) trips t.b.v. kennisverbreding product binnenstad bij VVV medewerkers en receptie personeel hotels Communiceert: – Bijzondere openingstijden in de Binnenstad (Pasen, Pinksteren, Koningsdag, kerst, nieuwjaarsdag, Black Friday en Corona-gerelateerde openingstijden (click & collect, winkelen op afspraak etc)) Ondersteunt de volgende evenementen met diverse marcom activiteiten: – Prinsjesdag en Prinsjesfestival – Intocht Sinterklaas – Pop District Den Haag Black Friday Den Haag – Cultuurschakel Chinees Nieuwjaar – Movies that Matter – Open Monumentendag – Masterly The Hague – The Hague Peace Night Run En is een kennisplatform voor ontwikkelingen in de Binnenstad Den Haag

Speerpunten marktbenadering

 • het verstrekken van goede basisinformatie
 • de naamsbekendheid van de Haagse binnenstad vergroten, onder meer door evenementen en promotie
 • de bezoekers vanuit de regio, bewoners en ondernemers in de binnenstad aanspreken met het product ‘binnenstad’
 • combinatiebezoek vergroten door het uitdragen van de productmix van de binnenstad t.w. shoppen, cultuur en uitgaan/evenementen
 • het onder de aandacht brengen van de bereikbaarheid van de binnenstad
 • het uitdragen van de specifieke kenmerken van de Haagse binnenstad oftewel de Haagse Signatuur

Jaarverslagen

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Marketing Haagse Binnenstad door de jaren heen? U kunt hieronder de jaarverslagen van de afgelopen jaren inzien.

Jaarverslag MHB 2022

Jaarverslag MHB 2021

Jaarverslag MHB 2020

Jaarverslag MHB 2019

Jaarverslag MHB 2018

Jaarverslag MHB 2017