Marketing Haagse Binnenstad

Organisatie

Marketing Haagse Binnenstad is een publiek-private organisatie ter promotie van de Haagse binnenstad. Zij levert met haar partners, waaronder Bureau Binnenstad, een grote bijdrage aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad door marketing, productontwikkeling, het regisseren van eenduidige lokale en regionale promotie en het stimuleren van samenwerking. Ook organiseert Marketing Haagse Binnenstad (MHB) evenementen, zoals de jaarlijkse ShoppingNight, straattheater tijdens Festival de Betovering en aankleding rondom themajaren en diverse campagnes zoals Have a Royal Winter. Een compact kernteam bestaande uit een chef de bureau, een communicatie/content manager en een projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Daarnaast wordt per project en activiteit ad hoc een beroep gedaan op projectmanagers. Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris, gekozen uit de aangesloten private partners.

Team:

Text

Ontstaan

In 2006 is de Stichting Marketing Haagse Binnenstad (nu Marketing Haagse Binnenstad) opgericht op initiatief van zes belanghebbende private partijen uit de Binnenstad Den Haag en de Gemeente Den Haag. In 2020 is Marketing Haagse Binnenstad een efficiënte organisatie waarin vrijwel de gehele binnenstad verenigd is met 11 actieve private partners en 3 aspirant partners. ‘Marketing Haagse Binnenstad is de organisatie waar lokale en regionale marketing, communicatie en event-organisatie samenkomen en zorgen voor op maat gemaakte activiteiten ten behoeve van de Binnenstad Den Haag en haar partners. Een organisatie, die het afgelopen decennia haar meerwaarde heeft bewezen als sterk platform waar ondernemers en stakeholders in de Binnenstad elkaar ontmoeten, inspireren en versterken, maar ook als kenniscentrum waar publieke en private organisaties hun plannen kunnen toetsen of uitrollen.’ – Edwin Wilkens, Voorzitter, Manager Services Bijenkorf Den Haag Marketing Haagse Binnenstad is publiek-privaat in grondslag, samenwerkingsgericht in organisatievorm en statutair belegd.

Toekomst

Visie De Binnenstad Den Haag is de huiskamer van de stad. Een plek waar de Hagenaars, Hagenezen en expats, maar ook de bezoekers uit de regio en de internationale toerist zich thuis voelen. Hun plek waar ze graag afspreken om te ontmoeten, te ondernemen of gewoon om er te zijn. Missie Marketing Haagse Binnenstad zet zich in om samenwerking bij zowel private partijen als bij overheden te stimuleren en zo de gezamenlijk gestelde doelen te behalen. Dit doen wij door goed ondernemersklimaat te stimuleren, daadkrachtige verbindingen te leggen en door continu de lokale en regionale consument te informeren en inspireren en door zelf activiteiten en evenementen te ontwikkelen of activiteiten van derden te ondersteunen die bijdragen tot een bezoek aan de Binnenstad Den Haag.

Text

‘Winkelen is beleven geworden. MHB is daarom een geschenk voor de ondernemers in BIZ City Center. Dit omdat MHB inmiddels bewezen heeft op een creatieve manier hoogwaardige evenementen te kunnen organiseren, met daarbij de nodige en juiste promotie. Evenementen die BIZ City Center niet zelf had kunnen, of kan, organiseren.’ - Peter Streng, voorzitter BIZ City Center

Marketing Haagse Binnenstad

Informeert: de lokale, regionale consument middels haar eigen (social)kanalen en via denhaag.com. Produceert & organiseert: – ShoppingNight Den Haag – Have a Royal Winter – Activiteiten en aankleding rondom themajaren (Mondriaan, Feest aan Zee, Rembrandt) – De Betovering op straat(theater) – Activiteiten rondom Koningsdag – Zoekt locaties voor de Urban Trail – Stelt relevante Shoppingroutes samen (koninklijk, hip, stijlvol, art & design, ambachtelijk, culinaire, biologisch & fair trade, mannen) – FAM (familiarize) trips t.b.v. kennisverbreding product binnenstad bij VVV medewerkers en receptie personeel hotels Communiceert: – Bijzondere openingstijden in de Binnenstad (Pasen, Pinksteren, Koningsdag, kerst, nieuwjaarsdag, Black Friday) Ondersteunt de volgende evenementen met diverse marcom activiteiten: – Prinsjesdag en Prinsjesfestival – Intocht Sinterklaas – Pop District Den Haag Black Friday Den Haag – Cultuurschakel – Jazz in de Gracht – Ondernemersgala Chinees Nieuwjaar – Movies that Matter – Open Monumentendag – Masterly The Hague – The Hague Peace Night Run En is een kennisplatform voor ontwikkelingen in de Binnenstad Den Haag

Speerpunten marktbenadering

 • het verstrekken van goede basisinformatie
 • de naamsbekendheid van de Haagse binnenstad vergroten, onder meer door evenementen en promotie
 • de bezoekers vanuit de regio, bewoners en ondernemers in de binnenstad aanspreken met het product ‘binnenstad’
 • combinatiebezoek vergroten door het uitdragen van de productmix van de binnenstad t.w. shoppen, cultuur en uitgaan/evenementen
 • het onder de aandacht brengen van de bereikbaarheid van de binnenstad
 • het uitdragen van de specifieke kenmerken van de Haagse binnenstad oftewel de Haagse Signatuur

Doelstelling marketingactiviteiten

Een bijdrage leveren aan:

 • Verhogen van het aantal bezoekers
 • Verhogen van de frequentie van het aantal bezoeken dat de gemiddelde bezoeker brengt
 • Verlengen van de verblijfsduur
 • Verhogen van de bestedingen
 • Verbeteren van de kennis over het aanbod in de binnenstad
 • Verhogen van de waardering voor het aanbod in de binnenstad

Jaarverslagen

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Marketing Haagse Binnenstad door de jaren heen? U kunt hieronder de jaarverslagen van de afgelopen jaren inzien.

Jaarverslag MHB 2020

Jaarverslag MHB 2019

Jaarverslag MHB 2018

Jaarverslag MHB 2017