Gezocht: ondernemers die mee willen denken over de nieuwe Mondriaan Business School

Geplaatst op donderdag 25 maartnieuws

Marketing Haagse Binnenstad werkt al enige tijd samen met verschillende opleidingen van ROC Mondriaan. O.a. met de School voor mode rondom de ShoppingNight en ook met School voor Toerisme en Recreatie en School voor Horeca & Facilitaire Dienstverlening rondom de inzet van gastvrijheidsacties in de binnenstad. ROC Mondriaan zal in 2023 de Mondriaan Business School opstarten. Bij dit proces is docent marketing & communicatie, School voor Commerciële Economie & Retail Management, Pieter Wycher Weima betrokken als projectleider ’externe betrekkingen’. Hij gaat zich hiervoor o.a. bezighouden met externe betrekkingen en is op zoek naar relevante input vanuit ondernemend Den Haag. Hieronder zijn verzoek;

Beste heer/mevrouw,

Ik zal mijzelf allereerst even voorstellen; mijn naam is Pieter Wycher Weima, docent marketing & communicatie, School voor Commerciële Economie & Retail Management, ROC Mondriaan, Den Haag.

Na een lange carrière in het bedrijfsleven mag ik mijn ervaring sinds 5 jaar inzetten binnen het onderwijs.

Per ingaande van september 2020 ben ik -naast mijn werk als docent- actief als projectleider ’externe betrekkingen’ voor de Mondriaan Business School 2023.

Een taak die ik gemakshalve kan omschrijven als dat ik mij ga bezig houden met, samenwerking zoeken en het (duurzaam) verbinden van onze scholen met het bedrijfsleven, gemeenten, instellingen en het hoger onderwijs.

In dit kader wil ik graag van gedachten wisselen met de zoveel mogelijk externe partijen die hierin een bijdrage kunnen en willen leveren.

En dan met name het bedrijfsleven die hierin een belangrijke rol kan vervullen o.a. op het gebied van :

  • hoe moeten wij onze studenten marketing/sales/retail zo goed mogelijk voorbereiden op de (toekomstige) arbeidsmarkt?
  • welke hard/soft skills wordt van ze gevraagd en welke kennis en vaardigheden?
  • hoe kunnen we als school en het (regionale) bedrijfsleven nauwere samenwerking creëren in gezamenlijk projecten?
  • welke (nieuwste) digitale kennis is nodig om ondernemers te helpen en ondersteunen in deze coronatijd?

Kortom, hoe kunnen wij als toekomstige Business School een duurzame verbinding organiseren met het bedrijfsleven?

Lijkt het u interessant om geheel vrijblijvend hierover eens met mij van gedachten te wisselen, dan hoor ik dat graag.

Uw mening over de invulling van ons toekomstig onderwijs is uiterst belangrijk!

Met vriendelijke groet,

Pieter Wycher Weima

Projectleider externe betrekkingen

 ROC Mondriaan
School voor Commerciële economie en Retail management    
Tel. 0886665379  Mob. 0643553651
Email p.weima@rocmondriaan.nl