Interview Crowd Management Architects Jasper van Hylckama Vlieg

Geplaatst op Friday, November 27nieuws

Diverse ondernemers in de Haagse binnenstad vragen zich af wat crowd management exact inhoudt? Hoe en door wie wordt dat aangepakt? Om die reden is Jasper van Hylckama Vlieg van Crowd Management Architects geïnterviewd. Hij legt graag uit hoe zijn team ieder weekend zorgt voor een veilige en gastvrije binnenstad. 

Wat doet Crowd Management Architects precies?
Bij de heropening van de horeca in de eerste week van juni begon het gauw drukker te worden. Daarop hebben wij gauw kunnen acteren. Het begrip ‘druk’ is natuurlijk wel altijd een discussiepunt. Is het nu te druk? Ten tijde van een lockdown kunnen mensen het gauw te druk vinden, maar dat kan op een andere moment weer afwijken. Wij kijken vooral naar de mogelijkheden die de mensen in de binnenstad hebben bínnen die anderhalve meter. En dat er sprake is van zoveel mogelijk doorstroming. Dat doen wij -zoals we dat zelf noemen- op een economische gastvrije manier. Dat houdt in dat we niet optreden als politieagent, maar werkzaam zijn op een informatieve manier. Dus mensen attenderen op de huidige maatregelen, zorgen dat personen niet tegen elkaar gaan opbotsen, men zich in een juiste richting begeeft en dat ze elkaar de ruimte geven. Waar rijvorming is helpen we ook de ondernemers door bijvoorbeeld de rij tegen de gevel te situeren. Mensen moeten worden verleid om de juiste richting aan te houden.

Jullie leveren meer dan uitsluitend het attenderen op de huidige regels?
Wat wij leveren is eigenlijk tweeledig: aan de ene kant het gastvrije en veilige gevoel in de binnenstad en aan de andere kant dragen wij er zorg voor dat het beleid dat op het stadhuis wordt gevormd, wordt vertaald naar de winkelstraten. Het is begrijpelijk dat de drukke spitsmomenten de grootste aandacht krijgen. Wij relativeren en onderzoeken die momenten en bekijken het geheel. Daaruit vloeien in gezamenlijk overleg eventuele vervolgacties die bijdragen aan een oplossing. Met in het achterhoofd dat de ondernemers in de binnenstad daarbij zo lang en efficiënt mogelijk open kunnen blijven.

Hoe is jullie communicatie ingericht?
De lijntjes zijn kort. Er is contact met handhavers, de wijkagent en de gemeente. De ondernemer voelt zich daardoor ook gehoord. Er kan direct verteld worden wat er aan de hand is, waar men tegen aan loopt en hoe er gezocht kan worden naar een eventuele oplossing. Iedere zaterdag en zondag is een briefing met de betrokken partijen. De beveiligers op straat staan met elkaar in contact via portofoons.

Hoe bereiden jullie je voor op komende (feest)dagen?
We schalen op. Er zullen meer mensen op straat staan. Helaas dat de Grote Marktstraat niet fietsvrij kon worden gemaakt want dat had een hoop extra ruimte gecreëerd. Een goede evaluatie speelt overigens ook een belangrijke rol, ieder weekend schrijven we een verslag met daarin onze bevindingen. Daarin nemen we ook het verhaal van de ondernemer in mee.