Stand van zaken Binnenhofrenovatie Rijks Vastgoedbedrijf

Geplaatst op dinsdag 3 augustusnieuws

In deze digitale BinnenhofActua informeert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) u over ontwikkelingen en wetenswaardigheden rond de aanstaande renovatie. Zoals de resultaten van een omgevingsonderzoek, maar ook over de globale planning van de renovatie. 

Informatiebijeenkomst
Op 17 mei 2021 organiseerden het RVB en de gemeente Den Haag online informatiebijeenkomsten voor de directe omgeving van het Binnenhof. Deze bijeenkomsten zijn opgenomen en terug te kijken. Naast een schriftelijk verslag zijn ook de veel gestelde vragen te raadplegen.

Marieke van den Bosch was te zien bij deze onlinebijeenkomst als omgevingsmanager van het programma renovatie Binnenhof. Zij heeft begin juli 2021 haar werk overgedragen. Na de zomervakantie (v.a. 23 augustus) wordt haar werk overgenomen door Eveline Braam. U kunt haar vanaf de 23e bereiken via: eveline.braam@rijksoverheid.nl.

Op 29 september 2021 staat een nieuwe informatiebijeenkomst gepland voor de directe omgeving van het Binnenhof. Hopelijk kan deze bijeenkomst fysiek plaatsvinden. Het exacte tijdstip en de locatie worden bekend gemaakt nadat dit is vastgesteld.

Omgevingsonderzoek
Eind april/begin mei 2021 is een omgevingsonderzoek uitgevoerd onder bewoners, bedrijven en andere organisaties rond het Binnenhof. In deze eerste meting is gevraagd naar tevredenheid over huidige onderhoudswerkzaamheden, de informatievoorziening over de Binnenhofrenovatie en de mate waarin er naar de wensen en behoeften van de omgeving wordt geluisterd. Ook is gevraagd via welk kanaal de omgeving het liefst wordt geïnformeerd. Het onderzoek wordt gedurende de renovatie 2x per jaar uitgevoerd. Zo leert het RVB waar de omgeving behoefte aan heeft en hoe de communicatie beter kan. De onderzoeksresultaten van het omgevingsonderzoek en ook eerdere communicatieonderzoeken in 2020 kunt u nalezen op de website van het RVB.

Meedenken
Uit het omgevingsonderzoek bleek dat respondenten het niet altijd makkelijk vonden mee te kunnen denken. Reacties laten een gevoel zien van niet altijd voldoende gehoord te zijn. Maar ook dat gedeelde ervaringen niet bijdragen aan een concreet resultaat. Dit wordt aangepakt door opzet van een aantal participatietrajecten rond het Binnenhof. Tijdens de informatiebijeenkomst in september informeren wij u graag verder daarover.

Globale planning
De onderzoeksresultaten laten zien dat de directe omgeving van het Binnenhof graag digitaal geïnformeerd wil worden. Daarom ook deze BinnenhofActua. De omgeving van het Binnenhof blijkt geïnteresseerd in onderwerpen, zoals bouwwerkzaamheden en gevolgen voor parkeren, routes, overlast en dergelijke. Die detailinformatie is er nu nog niet. Wel is er een globale planning. Deze is als volgt:

  • Deze zomer: verhuizing Eerste Kamer, Tweede Kamer en Raad van State.
  • Begin oktober: start eerste onderzoeken op plekken waar eerst geen toegang toe was en start asbestsanering. Het Binnenhof is tijdens deze werkzaamheden nog toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
  • Begin oktober: er is een fysiek meldpunt beschikbaar voor vragen, opmerkingen of klachten.
  • Begin december: plaatsing van beperkte bouwschuttigen. Het Binnenhof is niet meer toegankelijk voor publiek.

Bouwschuttingen
Er komen bouwschuttingen langs een kort deel van de Pleinzijde (hoek van het voormalige ministerie van Koloniën), op het Binnenhof tegenover het ministerie van AZ. En langs het Buitenhof via de Hofplaats tot de hoek van de Lange Poten. Dit laatste grotere terrein is nodig als opslag voor materiaal. Op de informatiebijeenkomst in september volgt meer gedetailleerde informatie.

Meldpunt
In september zal de publiekswebsite van het programma Binnenhofrenovatie gelanceerd worden op: binnenhofrenovatie.nl. Hier zijn nieuws en wetenswaardigheden over de renovatie en het 800 jaar oude Binnenhof te lezen. U kunt er ook terecht met vragen, opmerkingen of klachten. In oktober komt er in de buurt van het Binnenhof een locatie waar u terecht kunt. Over beide wordt u op de informatiebijeenkomst uitgebreid geïnformeerd.

Vergunningen
De omgevingsvergunningaanvragen voor de gebouwen van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State zijn ingediend bij de gemeente Den Haag. De nieuwe entree op de Hofplaats en de geplande gracht aan het Buitenhof vallen niet onder deze aanvragen. Voor beiden wordt, zodra het definitieve ontwerp gereed is, een losse omgevingsvergunningsaanvraag gedaan. Naast de omgevingsvergunningsaanvragen voor de Entree en de Gracht wordt het totale ontwerp van de buitenruimte ook nog door de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) integraal bekeken en beoordeeld. Mocht u de aangevraagde omgevingsvergunningen willen inzien dan kan dat op afspraak via het Den Haag Informatiecentrum in het stadhuis van Den Haag.

Tweede Kamer
De Tweede Kamer verhuist momenteel naar de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. Daar werken parlement en ambtenaren tijdens de renovatie. Hoe en wat er gerenoveerd gaat worden, leest u in de brochure; een toelichting op het voorlopig ontwerp Tweede Kamer. Hierin geven architecten tekst en uitleg over hun plannen, zoals het – voor het grote publiek – toegankelijker maken van het Tweede Kamergebouw op het Binnenhof. Actueel nieuws over de verhuizing van de Tweede Kamer is te volgen op www.tweedekamer.nl, specifiek via: De Tweede Kamer verhuist | Tweede Kamer der Staten-Generaal, maar ook via de sociale media van de Tweede Kamer.

Eerste Kamer en Raad van State
De Eerste Kamer verhuist samen met een deel van de Raad van State van het Binnenhof op dit moment naar het Lange Voorhout 34 in Den Haag. Op de website van de Eerste Kamer is hier meer over te lezen. Verhuizers pakken naast kantoorspullen ook de kunst op het Binnenhof in. Sommige werken krijgen een plekje in de tijdelijke huisvesting, andere worden tijdelijk opgeslagen.

Grondonderzoek
In april en mei 2021 zijn door Koninklijke Woudenberg, HOMIJ samen met Visser & Smit Hanab 12 proefsleuven gegraven op verschillende plekken op het Binnenhof en bij de poorten. Om zo goed mogelijk te weten te komen wat waar in de grond zit, is tot anderhalve meter diep gegraven. De onderzoeksresultaten zijn gekoppeld aan archiefonderzoek en onderzoek met radartechnologie. De inzichten en onderzoeksresultaten helpen de teams bij hun planning en uitvoering van grondwerkzaamheden tijdens de renovatie.

Meer weten?

Op de Binnenhofpagina van de RVB-website treft u meer achtergrondinformatie over het project renovatie Binnenhof aan.