Sinds juni 2020 ontzorgt Marketing Haagse Binnenstad winkelgebieden op gebied van winkelstraat- en gebiedsmanagement. De taken van een winkelstraatmanager tonen zoveel raakvlakken met de diverse acties en werkzaamheden van MHB. Het verwelkomen van deze nieuwe tak van sport voelt dan ook als een logische stap.

Het winkelgebied City Center (Spui-,Vene-,Vlaming-,Wagenstraat) is het deel in de binnenstad waarvoor MHB winkel- en gebiedsmanagement voert. Het takenpakket is gevarieerd, inspirerend en uitdagend. Enkele voorbeelden van deze werkzaamheden zijn:

  • Voorbereiden bestuursvergaderingen, jaarlijkse ledenvergadering
  • Jaarlijkse dag- en lichtschouw, AED-onderhoud, feestverlichting
  • Contact onderhouden met de leden, luisteren, overleggen, doorgeven, verbinden.
  • Organiseren van eigen activiteiten
  • onderhoud nieuwsbrief, eigen website en social media kanalen

'Een bedrijven Investeringszone is een slim instrument om ons winkelgebied te verbeteren. Door intensieve samenwerking tussen ondernemers en de gemeente zijn wij in staat gebleken om ons gebied positief te veranderen.' Peter Streng - Bestuursvoorzitter City Center